báo chí toàn cảnh

tin tức về báo chí toàn cảnh mới nhất

Báo chí 2017 - Một năm nhìn lạiicon
Chính trị26/12/20170

Báo chí 2017 - Một năm nhìn lại

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động đối ngoại cũng như những ngày lễ lớn của đất nước và báo chí đã thực hiện nhiệm vụ phản ánh toàn diện, kịp thời.