Bắt nạt trên mạng

tin tức về Bắt nạt trên mạng mới nhất

Nữ đô vật chết vì lời bình luận trên Interneticon

Nữ đô vật chết vì lời bình luận trên Internet

Cái chết của nữ đô vật người Nhật hồi tháng 5 là lời cảnh báo về tác hại của tình trạng bắt nạt trên mạng (cyberbullying).