bắt tàu chở 65.000 lít dầu DO

Cập nhập tin tức bắt tàu chở 65.000 lít dầu DO