Bầu Dục bay

tin tức về Bầu Dục bay mới nhất

Choáng với chi phí vận hành chuyên cơ chở Obamaicon
Thế giới05/02/20160

Choáng với chi phí vận hành chuyên cơ chở Obama

Người đóng thuế ở Mỹ phải trả hơn 206.337USD cho mỗi giờ chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Obama hoạt động.