bđs Bảo Lộc

tin tức về bđs Bảo Lộc mới nhất

Tiềm năng sân bay với sự phát triển kinh tế của Bảo Lộcicon

Tiềm năng sân bay với sự phát triển kinh tế của Bảo Lộc

Tiến trình phát triển của các thành phố lớn gắn liền với quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông. Thành phố Bảo Lộc định hướng thành đô thị trọng điểm Nam Tây Nguyên đang sở hữu những nút giao thông chiến lược, nắm vai trò liên kết khu vực.