bể than sông hồng

tin tức về bể than sông hồng mới nhất

Vài trăm năm nữa Việt Nam vẫn chưa hết than để đào?icon
Đầu tư01/09/20160

Vài trăm năm nữa Việt Nam vẫn chưa hết than để đào?

Bể than Đông Bắc có thể khai thác được 40 năm nữa, trong khi bể than đồng bằng Sông Hồng nếu thử nghiệm thành công sẽ khai thác được rất lâu.