Bella Q

Cập nhập tin tức Bella Q

Bella Q và Karik công khai hẹn hò từ tháng 8/2020. Hai người rộ tin chia tay từ cuối năm 2020 nhưng đến nay mới xác nhận.