bệnh viện Tâm Đức

Cập nhập tin tức bệnh viện Tâm Đức

BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế thanh tra phòng khám đa khoa (PKĐK) Tâm Đức, tỉnh Bình Phước.