bí thư Quảng Nam

tin tức về bí thư Quảng Nam mới nhất

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tái cử tỷ lệ bầu tuyệt đốiicon

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tái cử tỷ lệ bầu tuyệt đối

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 –2016 tái cử nhiệm kỳ tiếp theo với số phiếu bầu đạt 100%.