Bí thư Thắng

Cập nhập tin tức Bí thư Thắng

 Lý do vắng họp được Trung tâm chống ngập đưa ra không phải xét thi đua mà là kiểm điểm giám đốc và phó giám đốc của trung tâm.