Biden

tin tức về Biden mới nhất

Tham vọng xe điện của ông Bidenicon
Khám phá17/11/20200

Tham vọng xe điện của ông Biden

Nếu ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ, một loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực, trong đó có việc ưu tiên phát triển các phương tiện xe điện. Tại Mỹ đang hình thành làn sóng chuyển sang sử dụng xe tải chạy điện.