biến dạng bàn chân

tin tức về biến dạng bàn chân mới nhất

Hy hữu, chân cô bé Hà Nội gấp cong thành 3 khúcicon

Hy hữu, chân cô bé Hà Nội gấp cong thành 3 khúc

- Càng lớn, bàn chân của bé Ngân càng phát triển bất thường, cong gấp khúc thành nhiều đoạn khiến việc đi lại rất khó khăn.