biển Mỹ Khê

tin tức về biển Mỹ Khê mới nhất

Bí thư Đà Nẵng âm thầm thị sát ô nhiễm biển Mỹ Khêicon
Môi trường08/09/20170

Bí thư Đà Nẵng âm thầm thị sát ô nhiễm biển Mỹ Khê

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh “vi hành” theo dõi tình hình ô nhiễm biển Mỹ Khê.