biểu ngữ

tin tức về biểu ngữ mới nhất

Tịch thu băng rôn 'đến với Đại Nam Hải'icon
Thời sự05/07/20170

Tịch thu băng rôn 'đến với Đại Nam Hải'

Cơ quan chức năng khẳng định “không có mục đích chính trị” trong tấm băng rôn ghi nội dung “đến với Đại Nam Hải”.