bình cứu hỏa

tin tức về bình cứu hỏa mới nhất

Bỏ quy định phải có bình cứu hỏa trên ô tô conicon
Tư vấn27/11/20200

Bỏ quy định phải có bình cứu hỏa trên ô tô con

Sau 4 năm thực hiện, quy định gây tranh cãi phải trang bị bình cứu hỏa trên xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi đã được loại bỏ và thể hiện trong Nghị định số 136/2020 của Chính phủ vừa ban hành.