Năm 2017, Spotify mua một startup blockchain để bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho các tác giả và chủ sở hữu bản quyền. Động thái cho thấy tiềm năng to lớn của công nghệ chuỗi khối với vấn đề bản quyền và sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ.

Năm 2017, Spotify mua một startup blockchain để bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho các tác giả và chủ sở hữu bản quyền. Động thái cho thấy tiềm năng to lớn của công nghệ chuỗi khối với vấn đề bản quyền và sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn