blog

tin tức về blog mới nhất

Chấn chỉnh thông tin sai sự thật, xuyên tạcicon
Thời sự17/07/20150

Chấn chỉnh thông tin sai sự thật, xuyên tạc

Bộ TT&TT sẽ tập trung quản lý thông tin trên Internet, tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hiện tượng cung cấp thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc.