Bỏ chấm điểm tiểu học

tin tức về Bỏ chấm điểm tiểu học mới nhất

Sự thật rất khó nghe cho nhà giáo lẫn phụ huynh Việticon

Sự thật rất khó nghe cho nhà giáo lẫn phụ huynh Việt

Có một điều nói ra rất khó nghe, nhưng nó là sự thật: cả giáo viên và phụ huynh cũng đều là những người tiếp thu và trưởng thành từ nền giáo dục có quá nhiều vấn đề như hiện tại.