Bộ Công

tin tức về Bộ Công mới nhất

Công bố quyết định nghỉ hưu một số tướng lĩnh quân đội, công anicon
Chính trị03/06/20180

Công bố quyết định nghỉ hưu một số tướng lĩnh quân đội, công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.