bộ máy nhà nước

tin tức về bộ máy nhà nước mới nhất

Xây dựng thể chế kinh tế thị trường Việt Namicon
Tiêu điểm23/09/20190

Xây dựng thể chế kinh tế thị trường Việt Nam

 - Đảm bảo nhất quán giữa luật pháp và thực thi luật pháp, nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân.

 
Từ hai cánh én báo tin vuiicon

Từ hai cánh én báo tin vui

Tiêu điểm
04/01/2019

Các bộ làm kinh tế ngành, qui hoạch ngành, kế hoạch ngành trong phạm vi cả nước nhưng đã bị chia ra thành từng khúc rời rạc trong các nền kinh tế địa phương để rồi phải cơ cấu lại tất cả.

Tham nhũng vặticon

Tham nhũng vặt

Tiêu điểm
15/08/2018

Xưa nay người ta chỉ nghĩ đến tham nhũng như hành vi của cán bộ công quyền, từ việc bòn rút tài sản công cho đến hạch sách người dân để nhận hối lộ.