Bộ Nội vụ

Cập nhập tin tức Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung 2 chức danh mới tương đương Thứ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được kéo dài tuổi hưu.