Bộ trưởng Giao thông

tin tức về Bộ trưởng Giao thông mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên UB Tài chính Ngân sách của QHicon
Quốc hội26/08/20190

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên UB Tài chính Ngân sách của QH

Ủy ban Thường vụ QH quyết nghị cho Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH.