Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ

tin tức về Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ mới nhất

Đảng Dân chủ hụt hơi 'ngáng đường' Donald Trumpicon

Đảng Dân chủ hụt hơi 'ngáng đường' Donald Trump

Đảng Dân chủ đã dùng mọi nỗ lực có thể nhằm ngăn cản việc phê chuẩn các ứng cử viên trong chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump.