Bộ trưởng Phạm Bình Minh

tin tức về Bộ trưởng Phạm Bình Minh mới nhất

Hình ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Làoicon
Chính trị18/07/20170

Hình ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Lào

Trong số hàng trăm hình ảnh đang được trưng bày, có bức ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Lào năm 1963.