Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

tin tức về Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường mới nhất

Vụ Formosa: Giáng chức 1 Phó tổng cục trưởngicon
Thời sự25/01/20170

Vụ Formosa: Giáng chức 1 Phó tổng cục trưởng

Bộ TN&MT giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với 1 Phó tổng cục trưởng.