Bộ trưởng trẻ nhất

tin tức về Bộ trưởng trẻ nhất mới nhất

Hành trình thành Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia của chàng điển traiicon
Thế giới12/09/20180

Hành trình thành Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia của chàng điển trai

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hiện là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Syed là Bộ trưởng trẻ nhất kể từ khi Malaysia giành độc lập.