Bộ trưởng ý tế,Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩn
 
 

Bộ trưởng ý tế

tin tức về Bộ trưởng ý tế mới nhất

Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩnicon
Quốc hội20/04/20170

Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩn

Bộ Y tế mời chuyên gia trong và ngoài nước làm rõ nguyên nhân 70.000 ca ung thư chết mỗi năm không phải do thực phẩm bẩn.