bồi thường giải tỏa

tin tức về bồi thường giải tỏa mới nhất

TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện phục vụ tái định cưicon

TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện phục vụ tái định cư

 - Để phục vụ nhu cầu tái định cư tại những dự án chỉnh trang trên địa bàn, UBND TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện quản lý, sử dụng.