BộLaođộng

tin tức về BộLaođộng mới nhất

Lương hưu theo BHXH mới được tính như thế nào?icon
Kinh Doanh31/12/20150

Lương hưu theo BHXH mới được tính như thế nào?

Theo Luật BHXH mới, lương hưu hàng tháng sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng (tối đa 75%) và bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.