bóng đá thế giới

tin tức về bóng đá thế giới mới nhất

Bóng đá thế giới 2020: Chao đảo vì đại dịchicon

Bóng đá thế giới 2020: Chao đảo vì đại dịch

Năm 2020 là khoảng thời gian chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới, khi chịu tác động xấu bởi đại dịch Covid-19.