BOT Đèo Cả

tin tức về BOT Đèo Cả mới nhất

Dự án BOT nhạy cảm, Bộ Giao thông đang xem xét lạiicon
Quốc hội31/10/20180

Dự án BOT nhạy cảm, Bộ Giao thông đang xem xét lại

Bộ GTVT đang xem xét nhiều dự án BOT, trong đó có BOT Đèo Cả, BOT Thái Nguyên - Chợ Mới để có giải pháp hợp lý.