bữa ăn người Việt

tin tức về bữa ăn người Việt mới nhất

DN kỳ vọng đưa sản phẩm từ dế vào bữa ăn người Việticon
Thị trường14/12/20180

DN kỳ vọng đưa sản phẩm từ dế vào bữa ăn người Việt

Hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, Cricket One là 1 trong 7 mô hình doanh nghiệp được vinh danh và gọi vốn thành công trong chương trình chung kết Doanh nhân Xã hội Trẻ (YSE) do Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) tổ chức.