bưởi cảnh khánh hòa

Cập nhập tin tức bưởi cảnh khánh hòa

Với giá dao động từ 1,5 – 2 triệu đồng/chậu, bình quân mỗi cây bưởi cảnh cho ra từ 5 – 8 quả, có một số cây cho ra từ 10 – 12 quả.