buồng giam

tin tức về buồng giam mới nhất

Can phạm nhiễm HIV bị 'đại bàng' buồng giam đánh chếticon

Can phạm nhiễm HIV bị 'đại bàng' buồng giam đánh chết

Chỉ vì vi phạm quy định của “đại bàng” Lại Văn Hoài đặt ra, một can phạm đã bị đánh đập, nhấn nước cho đến chết trong trại tạm giam.