buýt nhanh vận hành thử

tin tức về buýt nhanh vận hành thử mới nhất

Hà Nội: Xe buýt nhanh chạy thử trong bến Kim Mãicon

Hà Nội: Xe buýt nhanh chạy thử trong bến Kim Mã

Xe buýt nhanh (BRT) đang chạy thử tại bến xe Kim Mã.