Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, có lẽ bây giờ chúng ta hiếm thấy hình ảnh chơi nhảy dây của trẻ con ngày nay.
Nhưng đối với thế hệ 7x, 8x và đầu 9x, tuổi thơ thường gắn liền với những trò chơi dân gian như ô ăn quan, ném lon, thả diều, đánh cò...và đặc biệt là cả nhảy dây.

 

Hồng Vân