cảng hàng không

tin tức về cảng hàng không mới nhất

Sẵn 30 tỷ USD: Tình thế này, không thể 'có tiền mà không tiêu được'icon
Đầu tư31/03/20200

Sẵn 30 tỷ USD: Tình thế này, không thể 'có tiền mà không tiêu được'

Dòng vốn 30 tỷ USD được "bơm" đều đặn hàng năm để phục vụ đầu tư các dự án đầu tư công, nhưng nhiều năm nay trong tình trạng "có tiền mà không tiêu được". Việc này giờ đây phải thay đổi.