Cá tính Quảng

tin tức về Cá tính Quảng mới nhất

Những cái 'chướng' của Mỹ Tâmicon
Sách09/01/20190

Những cái 'chướng' của Mỹ Tâm

Nóng tính, khó tính, khó gần, nói chuyện không có duyên, bảo thủ, không chia sẻ chuyện riêng. Có vẻ Mỹ Tâm có nhiều khuyết điểm.