các mác

tin tức về các mác mới nhất

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mớiicon
Chính trị04/05/20180

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Gần 100 tham luận đều khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng bền vững trong di sản tư tưởng của Các Mác.