Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE)

tin tức về Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) mới nhất

Chuyện ít biết về người sáng lập Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhấticon

Chuyện ít biết về người sáng lập Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất

Sheikh Zayed là nhà sáng lập, Tổng thống đầu tiên của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).