cách chức cựu bộ trưởng

Cập nhập tin tức cách chức cựu bộ trưởng

Chính phủ đang bàn việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng. Chiều nay, Ban cán sự Đảng Chinh phủ họp tiếp để xem xét.