Cách thoát nạn

Cập nhập tin tức Cách thoát nạn

Bị bạn trai quen biết giam giữ và đe dọa tính mạng, cô gái Trung Quốc may mắn thoát nạn nhờ gọi điện cho cảnh sát để đặt đồ ăn.