cải cách BHXH

tin tức về cải cách BHXH mới nhất

9 điểm cải cách BHXH Phó Thủ tướng tâm huyết gửi hội nghị TƯ 7icon
Chính trị09/05/20180

9 điểm cải cách BHXH Phó Thủ tướng tâm huyết gửi hội nghị TƯ 7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ 9 điểm cần cải cách trong BHXH mà ông tâm huyết gửi đến hội nghị TƯ 7 đang diễn ra.