Cải cách thể chế chính trị

tin tức về Cải cách thể chế chính trị mới nhất

Bao che, dung túng “quan tham” sẽ dẫn đến kết cục xấuicon
Tiêu điểm06/12/20160

Bao che, dung túng “quan tham” sẽ dẫn đến kết cục xấu

‘Bao nhiêu vụ tham nhũng hầu hết do quần chúng và báo chí phát hiện, tổ chức Đảng không phát hiện vụ nào’.