cải chính giấy khai sinh

tin tức về cải chính giấy khai sinh mới nhất

Nhầm họ tên trên giấy khai sinh: xin sửa có khó?icon
Hồi âm26/02/20190

Nhầm họ tên trên giấy khai sinh: xin sửa có khó?

Em muốn sửa lại giấy khai sinh cho khớp với họ tên trên các loại giấy tờ tùy thân khác.