cải thiện đời sống

tin tức về cải thiện đời sống mới nhất

Masan Tài nguyên chung tay cải thiện đời sống người dân địa phươngicon
Đời sống30/10/20190

Masan Tài nguyên chung tay cải thiện đời sống người dân địa phương

Hỗ trợ xây dựng các mô hình doanh nghiệp tại địa phương; đảm bảo đầu ra cho các doanh nghiệp cung ứng; ưu tiên sử dụng lao động địa phương; thực hiện an sinh xã hội… những cam kết phát triển bền vững của Masan Tài nguyên.