cầm cố sổ đó

tin tức về cầm cố sổ đó mới nhất

Nhặt được sổ đỏ có thể đem cầm cố?icon
Hồi âm26/03/20180

Nhặt được sổ đỏ có thể đem cầm cố?

Nếu làm mất sổ đỏ thì người nhặt được sổ đỏ có thể cầm cố ngân hàng để lấy tiền được không, khi người đó không đứng tên trên sổ?