cấm công chức uống rượu

Cập nhập tin tức cấm công chức uống rượu

Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ thẳng thắn về quyết định cấm công chức uống rượu trong giờ làm việc.