Cam Lộ

tin tức về Cam Lộ mới nhất

Lãnh tụ Cuba và cuộc mít-tinh lịch sử tại Quảng Trịicon
Thời sự03/12/20160

Lãnh tụ Cuba và cuộc mít-tinh lịch sử tại Quảng Trị

“Ngày ấy, thông tin cụ Fidel Castro qua thăm, chỉ cho những đồng chí trong Tỉnh ủy và huyện ủy mới được biết, vì sợ địch theo dõi…”.