cảm thụ âm nhạc

Cập nhập tin tức cảm thụ âm nhạc

Các chuyên gia cho rằng các bài nhạc tác động mạnh đến cảm xúc thường nhẹ nhàng và có giai điệu buồn.